Stravování

 • Jídlo v lesní školce se skládá ze dvou svačin a oběda.

  Před svačinou i obědem si děti umyjí ruce mýdlem v teplé vodě a utřou se do ručníku. Lektor s sebou nese teplou vodu v termosce a přenosnou nádobu na vodu. nádobí a příbory potřebné k jídlu jsou uskladněny v zázemí lesní školky a pravidelně umývány.

 • Svačinky

  Dopolední a odpolední svačinu zajišťují rodiče. Do batůžku je třeba sbalit svačinu
  a láhev s pitím. Zásadně nedoporučujeme sladkosti a cukrovinky. Jídlo ke svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové krabičky) popřípadě ho zbavit zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad, který děti musí nést z lesa nazpátek.

 • Obědy

  V současnosti je jídlo pro děti připravováno rodiči. Stravování je ovlivněno ročním obdobím, dostupnosti lokálních potravin. Jídelníček na každý týden je vyvěšen na nástěnce.

 • Pitný režim

  Na správný pitný režim dohlíží lektor. Do lesa nese dvě termosky s teplým nápojem (v zimních měsících) či vlažnou pitnou vodou a děti mají také v batůžku vlastní lahvičku s pitím.