Pravidla pobytu v zázemí LŠ

 • Pravidla v zázemí LŠ jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu školky.

  • Do LŠ nepřinášejí děti hračky z domova. Les poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.
  • Do LŠ se nepřinášejí sladkosti a cukrovinky.
  • Děti jsou vítány při společných pracích při údržbě zázemí při zachování pravidel bezpečnosti.
  • Rodiče se mohou po domluvě s lektorem podílet na aktivitách organizovaných lektorem.
  • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti lektora jsou vítány v době, kdy se lektor nevěnuje dětem (např. po předání dětí zpět rodičům) nebo na společných schůzkách.

  Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována během činnosti LŠ Vlčí doupě. Jejich aktuální verze je k nahlédnutí na nástěnce v zázemí. Rodiče jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel, a to formou zpětné vazby lektorovi nebo zřizovateli. Informace o změně pravidel či pravidlech nových budou podávány na společných schůzkách a na internetových stránkách.