Pravidla lesa

 • Pravidla lesa jsou pilířem bezpečnosti, jež pomáhají lektorům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.

  • Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
  • Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
  • V lese se držíme v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje lektor.
  • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech.
  • Při svačině v lese sedíme.
  • Bez dovolení lektora nejíme nic nalezeného v lese.
  • Potřebu vykonáváme na místě určeném lektorem.
  • Nelezeme na hromady dříví.
  • Nenecháváme v lese odpadky.
  • V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.

  Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována během činnosti LŠ Vlčí doupě. Jejich aktuální verze je k nahlédnutí na nástěnce v zázemí. Rodiče jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel, a to formou zpětné vazby lektorovi nebo zřizovateli. Informace o změně pravidel či pravidlech nových budou podávány na společných schůzkách a na internetových stránkách.