• Jak přihlásit své dítě do naší lesní školky?

 • Nábor do lesní školky VLČÍ DOUPĚ

  Pro bližší informace klikněte na Informace -> Nábor

 • Co je to lesní školka?

  Lesní mateřské školy jsou specifických alternativním typem vzdělávaní dětí předškolního věku. V zahraničí jsou součástí vzdělávací soustavy státu. Jsou to tedy státní instituce, stejně jako klasické mateřské školy.

  Základním znakem LMŠ je, že většina programu probíhá „venku za každého počasí“ v prostředí přírody. Jedná se o mateřskou školu, která má, anebo nemá zázemí.

  Jako zázemí můžeme v tomto případě považovat jurtu (tradiční obydlí mongolských kočovných kmenů, skládající se z kruhové dřevěné lehké konstrukce a plachty), maringotku, chatku nebo vlastní budovu.

  Naše lesní školka je projektem neziskové organizace JASAN z.s.

  • Učení a zábava

   Když učení je zábavou, vítejte v LŠ.

  • Zdravé stravování

   Jídlo a zdravá výživa jsou nedílnou součástí programu LŠ.

  • Naučná místa

   Vytipované přírodní lokality poskytují dětem dostatek podnětů pro hru, zkoumání, pozorování a poznávání všemi smysly.

  • Bezpečnost dětí

   Děti dodržují pravidla, která pomáhají lektorům i dětem k zajištění bezpečnosti v zázemí a pobytu v přírodě.

 • Cíle lesní školky

  • Celostní učení

   Učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání rozvíjet jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě.

  • Kreativita a fantazie

   Podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností rozvíjet kreativitu a fantazii při využití rozmanitých přírodních prvků. Podpořit vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou.

  • Využití prostředí

   Prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů, seznámit se s místem a přírodním prostředím, které je blízké a vytvořit si k němu pozitivní vztah. Zažít a poznat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí, poznat různé ekosystémy.

  • Poznat sama sebe

   Umožnit dětem, aby poznaly své tělesné hranice, prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu, poznat hodnoty lesního společenství a hodnoty lidské společnosti.

 • Mrkněte na všechny fotky z naší školky.